Vad var egentligen datakörkortet?

Är man som jag född på 80-talet är det svårt att tänka sig en tid utan internet. På 90-talet var det dock populärt med så kallade datakörkorts utbildningar som kunde se ut ungefär så här:

Internet-utbildningar

Deltagare utan datavana Omfattande 5×3 timmar där vi först ägnar oss åt vissa grundläggande moment innan vi går in på internet.

Deltagare med viss datavana Omfattande 3×3 timmar där vi går igenom hur man söker information på internet via world wide web och hur man skickar E-post.

Datavana deltagare Omfattande 4×3 timmar med genomgång av hur man skapar egen information (web-sidor) på internet.

 

Data-utbildingar

Grundkurs Omfattning 10×2 timmar. Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om datorns olika användningsområden, kännedom om Windows och övning i att använda datorn som ordbehandlare samt en introduktion till internet och multimedia.

Ordbehandling med Word 6 Omfattning 10×2 timmar. Kursen har som mål att ge deltagarna grundläggande kunskaper om ordbehandlingsprogrammet Word för Windows.

Kalkylering med Excel 5 Omfattning 10×2 timmar. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om kalkylprogrammet Excel 5.

Microsoft Publisher Omfattning 5×2 timmar. Här får man lära sig hur man skapar 2digitala trycksaker med hjälp av programmet Microsoft Publisher, som är ett bra och lättanvänt s. k. desktopprogram. Det kan användas för att göra tidningar, affisher o. dyl. För att få in bilder använder man scanner eller photo-cd. Texten skrivs i ett ordbehandlingsprogram och läggs sedan in i desktopprogrammet.

Windows 95 Omfattning 4×2 timmar. Många som nyligen köpt dator har fått operativsystemet Windows 95 installerat. Här får du lära dig grunderna i Windows 95.

IT-för föräldrar Omfattning 10×2 timmar. Känns det som Du halkat efter i datasamhället och undrar vad barnen håller på med i skolans dataundervisning kan Du anmäla dig till denna kurs.

Bokföring Omfattning 10×3 timmar. Kursen omfattar grunderna i bokföring med hjälp av datorer. Vi arbetar med programmet SPCS Bokföring 2.2 för Windows och tar bl a. upp följande moment: Kontering, kostnadställen, rapporter, registrering av olika transaktioner. Förkunskaper: Grunderna i manuell bokföring.