Stordriftsfördelar

Vi kan stolt meddela att vi från och med årsskiftet har uppgraderat serverparken och går över till att kunna full redundans för alla kunder.

Vad är serverredundans?

Serverredundans implementeras i IT-infrastruktur på grund av att tillgänglighet bedöms vara av särskild vikt eller rent av kritisk. Redundans innebär att en server hålls offline och speglar det innehåll som finns på den aktiva servern så som applikationer och driftsinställningar. Detta innebär i sin tur att den redundanta servern kan tas i bruk om något skulle ske med den aktiva servern, samt att man så kan man styra över trafik till den sekundära servern om belastningen är för stor.

Redundans i ett serverrum inbegriper också tjänster som strömförsörjning och alternativa vägar för serverparken att bibehålla kontakt med internet utan avbrott.

Tillkomsten av en modernare lösning för vår server park drivs i stort sätt bara av kundefterfrågan varav vi tillsammans med Kitchentime, som bland annat säljer tekoppar och andra köksprodukter online, kunnat identifiera nyckelområden inom deras trafikhantering där redundans är kritiskt. En annan kund som vi även kunnat hjälpa att identifiera områden där redundans är kritiskt är zensum stockholm.

Ett annat områden som vi ser över är att uppgradera alla diskar oaktat kund till SSD ifrån Western Digital. Vi känner att teknologin är på en pålitlig nivå och att prisnivån nu kommit ner till en nivå där ett byte möjligtvis är motiverat.