Gamleby-Data finns dessvärre inte längre, men vi vill hålla minnet vid liv.

Gamleby-data startades 1984 och drevs av eldsjälen Per Erik Augustsson, den förre rektorn på skolan Åbyskolan i Gamleby.

Vi talar om en tid då persondatorer kostade 40 – 50,000:- och varken Windows eller ens CD-skivan var uppfunnen. Föreningens verksamhet lades ner 2006 i och med internet blivit en sak var man hade tillgång till, samt datorer fanns i princip i varje hem. Gamdat.se är förmodligen en av Sveriges överhuvudtaget äldsta hemsidor.

Gambit.se är en av Sveriges äldsta sidor och vi ser det som en ynnest att preservera sajten för framtida generationer.

För att rengöra era serverhallar. Kontakta ett städbolag.

En inblick i hur man såg på framtiden 1997 signerat Gamlebys egna nyhetsbrev från samma år: 

Vår omvärld är inne i en smärtsam förändring. Vi lämnar industrisamhället och är snabbt på väg in i verklighet, där informationsbehandling kommer att dominera arbetsuppgifterna. För många har övergången kommit överraskande snabbt och man känner sig utanför och främmande för den nya tekniken. Datoranvändningen i arbetslivet ökar också snabbt och mer än två miljoner svenskar arbetar idag med datorer. Den nya tekniken har skapat ett stort behov av ökad datakompetens för att möta de nya kraven inom näringslivet.

IT-samhället har växt fram med sin egen infrastruktur – de digitala motorvägarna och informationsdatabaserna – som kan innebära ett hot, men främst helt nya möjligheter för dem som kan utnyttja tekniken. Från arbetsdatorn – eller hemdatorn – har vi med hjälp av olika kommunikationssystem – t. ex. Internet som krävs för att bedriva en konkurrenskraftig företagsamhet eller för att berika en hobby. Tyvärr har inte alla tillräckliga kunskaper för att fullt kunna dra nytta av denna teknik.

Sverige följer USA 
För ca 10 år sedan började en förändring av arbetsmarknaden i USA, som innebar att arbetsuppgifterna minskade på verkstadsgolvet och ökade i tjänstemannasektorn. Vi ser samma trend i Sverige och effekterna är påtagliga. Vi har f.n. en stor arbetslöshet, men samtidigt en stor efterfrågan på personal. Problemet är att tillgång och efterfrågan inte matchar varandra. De flesta arbetslösa har ”fel”, eller för låg utbildning. Företagen söker idag medarbetare med språkkunskaper (engelska), datakunskaper och en allmän god teknisk basutbildning. Arbetssökande med brister på dessa områden gallras bort på ett tidigt stadium. Många företag anser att grundläggande datorkunskaper är ett måste och en skyldighet för var och en att skaffa sig, om man t.ex. vill avancera inom företaget.

Det här var en tid då det var på modet att ta datakörkort vilket också var ett föreningens huvudsakliga verksamhetsområden. Otaliga ungdomar och äldre passerade igenom åren förenings lokaler och fick lära sig om hur man hanterade en dator och hur man surfade på internet.

Gamleby data omnämns i lokalpressen om man vill läsa mer om förenings historik.